dạy Cô bé Lọ Lem

Cái cách người Hoa Kỳ dạy học câu chuyện “Cô bé Lọ Lem”

Giờ học văn bắt đầu. Hôm nay thầy giảng bài Chuyện Cô bé Lọ Lem. Trước tiên thầy gọi một