Thăm Thân/ Free & Easy

Tour du lịch 30 ngày thăm thân ở bờ tây Hoa Kỳ

2

  Nội dung chương trình   Với gần 1.8 triệu người Mỹ gốc Việt tại Hoa Kỳ, vào thời điểm

Tour du lịch 30 ngày thăm thân ở bờ đông Hoa Kỳ

1

  Nội dung chương trình   Với gần 1.8 triệu người Mỹ gốc Việt tại Hoa Kỳ, vào thời điểm