Tours Phổ Biến Cho Người Đi Hoa Kỳ Lần 1

Tour du lịch 11 ngày 2 bờ Đông Tây Hoa Kỳ

11

  Nội dung chương trình   Ngày 1  VIỆT NAM – NEW YORK Tập trung tại sân bay quốc tế

Tour du lịch truyền thống 12 ngày 2 bờ Đông Tây Hoa Kỳ

12

  Nội dung chương trình   Ngày 1  VIỆT NAM – NEW YORK Tập trung tại sân bay quốc tế

Tour du lịch 8 ngày Los Angeles – Las Vegas – Grand Canyon Hoa Kỳ

9

  Nội dung chương trình Ngày 1  VIỆT NAM – TAIPEI09:00 Tập trung tại sân bay quốc tế Tân Sơn

Tour du lịch 14 ngày 2 bờ Đông Tây hoa Kỳ

10

  Nội dung chương trình Ngày 1  VIỆT NAM – NEW YORK Tập trung tại sân bay quốc tế Tân

Tour du lịch 7 ngày Grand Canyon (trực thăng) + Los / Las Hoa Kỳ

6

  Ngày 1  VIỆT NAM – TAIPEI 09:00 Tập trung tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất/ Nội Bài,

Tour du lịch 8 ngày New York – thác Niagara Hoa Kỳ

7

  Nội dung chương trình Ngày 1  VIỆT NAM – NEW YORK09:00 Tập trung tại sân bay quốc tế Tân Sơn

Tour du lịch 13 ngày 2 bờ Đông Tây + cầu Cổng Vàng Hoa Kỳ

8

  Nội dung chương trình   Ngày 1  VIỆT NAM – NEW YORK Tập trung tại sân bay Nội Bài,

Tour du lịch 7 ngày Los Angles – Las Vegas Hoa Kỳ

5

Nội dung chương trình Ngày 1  VIỆT NAM – TAIPEI09:00 Tập trung tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất/

Tour du lịch 8 ngày Los – Las – San Francisco Hoa Kỳ

1 (2)

  Nội dung chương trình   Ngày 1  VIỆT NAM – TAIPEI 09:00 Tập trung tại sân bay quốc tế

Tour du lịch 9 ngày New York – Boston – thác Niagara Hoa Kỳ

4

  Nội dung chương trình Ngày 1  VIỆT NAM – NARITA 09:00 Tập trung tại sân bay quốc tế Tân

Tour du lịch truyền thống 7 ngày bờ Đông Hoa Kỳ

3

Nội dung chương trình Ngày 1  VIỆT NAM – NEW YORK 09:00 Tập trung tại sân bay quốc tế Tân

Tour du lịch truyền thống 8 ngày bờ Tây Hoa Kỳ

2

  Nội dung chương trình   Ngày 1  VIỆT NAM – TAIPEI 09:00 Tập trung tại sân bay quốc tế