[Clip] I am America – Tôi là người Hoa Kỳ

Bạn sẽ làm gì trong khi chờ đến lượt phỏng vấn Visa Mỹ?
Bạn sẽ xem clip này cho dù bạn phỏng vấn ở bất cứ sứ quán nào của Mỹ trên toàn thế giới. !

https://www.youtube.com/watch?v=btQFyJiJ-yY

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>