Khu phố người Việt

Đến thăm Little Saigon (tiểu Sài Gòn) – Khu phố người Việt ở Hoa Kỳ

Tên gọi Little Saigon (hay Tiểu Sài Gòn, Sài Gòn Nhỏ) thường chỉ những khu vực có nhiều người Việt