ngày nhập trạch

Hướng dẫn xem ngày nhập trạch về nhà mới tháng 2 năm 2018

Bật bóng đèn, mở cổng, mở cửa sổ, lễ bái là để ra mắt thần linh, thổ công, thổ địa