thành phố Philadelphia

[Clip] Đến thăm thành phố Philadelphia – Trung tâm văn hóa, giáo dục, lịch sử quốc gia

[Clip] Đến thăm thành phố Philadelphia – Trung tâm văn hóa, giáo dục, lịch sử quốc gia

Philadelphia là thành phố lớn thứ 5 của Hoa kỳ được xem là trung tâm văn hóa, giáo dục, lịch

Thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania – Thành phố của tình anh em

Là thành phố lớn nhất của bang Pennsylvania và lớn thứ năm ở Mỹ, vẻ đẹp của Philadelphia pha trộn