thông tin Kentucky

Thông tin tiểu bang Kentucky – Hoa Kỳ

Kentucky

Khối thịnh vượng chung Kentucky (tiếng Anh: Commonwealth of Kentucky, phát âm như “Ken-tắc-ky”) là tiểu bang thứ 15 của Hoa Kỳ. Kentucky thường được