tìm hiểu Oregon

Thông tin tiểu bang Oregon – Hoa Kỳ

Oregon

Oregon (/ˈɒrɨɡən/) là một tiểu bang ở vùng Tây Bắc Thái Bình Dương của Hoa Kỳ. Vùng này xưa kia có