bố trí thần tài trong nhà

Cùng tìm hiểu về sự tích của thần tài

Ông là một ngưòi dân ở núi Võ Đang, Trung Quốc. vùng núi Võ Đang có một ông già tên