các ngày nghỉ lễ

Những ngày nghỉ lễ trong năm của các Lãnh sự quán Hoa Kỳ

Dưới đây là danh sách các ngày nghỉ lễ chính thức của Đại sứ quán Mỹ. Những ngày này được