con giáp lương thiện

Những con giáp thiện lương, cả đời hưởng đại phúc đại lộc

Mệnh chủ năm Tuất trung thành, phúc hậu, thà bản thân gặp khó khăn cũng không muốn phiền người khác.