đặc quyền Tổng thống Hoa Kỳ

Những đặc quyền của một Tổng thống Hoa Kỳ

Kể từ lúc giành được độc lập, Mỹ đã ấp ủ đi theo khuynh hướng dân chủ, bỏ lớp vỏ