Thông tin tiểu bang South Dakota – Hoa Kỳ

South Dakota Thông tin tiểu bang South Dakota   Hoa Kỳ

( đọc như “Sao Đà-cô-ta”) là một trong năm mươi tiểu bang của nước Mỹ, nằm ở trung bắc Mỹ, phía bắc giáp Bắc Dakota, nam giáp Nebraska, tây giáp Wyoming, đông giáp Missouri. còn có một tên gọi khác là “tiểu bang Đỉnh Rushmore”. Thủ đô của là thành phố Pierre.

635357179869064915 Thông tin tiểu bang South Dakota   Hoa Kỳ

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>