Tìm hiểu thành phố Memphis, tiểu bang Tennessee

là thành phố nằm ở góc phía tây nam tiểu bang , Hoa Kỳ và là thủ phủ của quận Shelby. Memphis nằm trên con sông Mississippi phía nam cửa sông Wolf. Memphis có dân số khoảng 670.100 người, là thành phố lớn nhất , lớn thứ 3 ở miền Đông Nam Hoa Kỳ và thứ 19 trên toàn nước Mỹ.

634872631407090000 Tìm hiểu thành phố Memphis, tiểu bang Tennessee 634872631401900000 Tìm hiểu thành phố Memphis, tiểu bang Tennessee

Vùng Đại đô thị Memphis, bao gồm các quận hạt xung quanh thuộc Mississippi và Arkansas, có dân số khoảng 1.280.533 người. Vùng đô thị Memphis là đại đô thị lớn thứ hai ở Tennessee, chỉ sau đại đô thị Nashville. Memphis cũng là thành phố trẻ nhất trong bốn thành phố lớn của Tennessee (ba thành phố khác là Knoxville, Chattanooga, và Nashville). Thành phố có sân bay quốc tế Memphis.

634872631396810000 Tìm hiểu thành phố Memphis, tiểu bang Tennessee
Toàn cảnh

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>