tìm hiểu tiểu bang Nam Dakota

Thông tin tiểu bang South Dakota – Hoa Kỳ

South Dakota

Nam Dakota (South Dakota đọc như “Sao Đà-cô-ta”) là một trong năm mươi tiểu bang của nước Mỹ, nằm ở