Tìm hiểu American Dream – Giấc mơ Hoa Kỳ

Giấc mơ Mỹ (tiếng Anh: ) là một niềm tin về sự tự do mà cho phép tất cả các công dân và thường trú nhân[1] của Hoa Kỳ theo đuổi các mục tiêu của họ trong cuộc sống qua sự làm việc siêng năng và tự ý chọn lựa. Một người có thể đặt ra chỉ tiêu cao nhất của họ là đạt được thành công về tài chánh, và vì thế họ nỗ lực để đạt được điều đó theo kiểu cách rất Mỹ bằng khả năng hơn là bằng địa vị xã hội của mình. Đối với những người khác thì Giấc mơ Mỹ có thể bao gồm việc đạt được tình trạng tự do, không bị ràng buộc bởi đồng tiền và cấu trúc xã hội. Hai thí dụ về Giấc mơ Mỹ này là hai tia của quang phổ còn mở rộng gồm những điều có thể xảy ra.

 Tìm hiểu American Dream   Giấc mơ Hoa Kỳ

Đối với nhiều di dân, Tượng Nữ thần Tự do là cái nhìn đầu tiên của họ về nước Mỹ, biểu hiện cho nền tự do và sự tự do của cá nhân. Bức tượng này là biểu tượng của giấc mơ Mỹ.

Ý nghĩa của thuật từ này đã tiến hóa theo tiến trình lịch sử của Hoa Kỳ. Những nhà khai quốc Hoa Kỳ đã dùng thuật từ, “cuộc sống, tự do, và sự mưu cầu hạnh phúc.” Nó bắt đầu như cái cơ hội để đạt được sự thịnh vượng về mặt vật chất to lớn hơn là có thể có được tại quốc gia gốc của mình. Đối với những người khác, nó là cơ hội của con cháu họ lớn lên và nhận được một nền giáo dục tốt và sau đó là các cơ hội nghề nghiệp mà nền giáo dục đó mang lại. Giấc mơ Mỹ là cơ hội chọn lựa của từng cá nhân, không bị hạn chế ràng buộc bởi giai cấp, tôn giáo hay chủng tộc.

Cựu Tổng thống Clinton từng nói, “chúng ta cần một tinh thần cộng đồng mới, một cảm xúc rằng tất cả chúng ta đang ở trong cộng đồng này cùng với nhau, hoặc Giấc mơ Mỹ sẽ tiếp tục héo tàn. Vận mệnh của chúng ta bị ràng buộc với vận mệnh của mọi người Mỹ khác.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>