Đại học Yangoon

Nguyên văn bài phát biểu của Obama tại Đại học Yangoon (Myanmar)

Cảm ơn các bạn! Myanmar Naingan, Mingalaba!  [Xin chào đất nước Myanmar]Tôi rất vinh hạnh có mặt ở đây, tại