Dollar Hoa Kỳ

Giải mã ý nghĩa trong từng đồng Dollar Hoa Kỳ

Đồng Dollar Mỹ là một danh từ, một vật chất, rất phổ thông chẳng những cho người Mỹ, mà còn