hội chợ IAAPA

Những hình ảnh từ hội chợ IAAPA Attractions Expo 2014 (phần tiếp theo)

  Hãng Ocean Engineering mang đến công nghệ thực tại ảo người chơi ngồi trên toa xe tạo cảm giác