mở Văn phòng ở hoa kỳ

Câu chuyện mở Công ty – Văn phòng ở Hoa Kỳ

Giá trị kim ngạch xuất khẩu vào thị trường Mỹ của Việt Nam đang tăng trưởng mạnh mẽ, trung bình