New England

Đến thăm Tiểu bang Vermont, New England

Vermont (phát âm [vɚˈmɔ̃nt]) là một tiểu bang Hoa Kỳ nằm trong vùng New England. Bang này xếp thứ 43

Đến thăm tiểu bang New Hampshire, New England

 New Hampshire ( i / nu ː hæmpʃər / ) là một tiểu bang trong vùng New England miền đông

Đến thăm vùng Đông Bắc Hoa Kỳ (New England)

Khu vực này còn gọi là Tân Anh hay Tân Anh Cát Lợi (tiếng Anh: New England) là một vùng