Đến thăm vùng Đông Bắc Hoa Kỳ (New England)

Khu vực này còn gọi là Tân Anh hay Tân Anh Cát Lợi (tiếng Anh: ) là một vùng của Hoa Kỳ nằm trong phân vùng Đông Bắc của Mỹ, giáp Đại Tây Dương, Canada và tiểu bang New York. Nó bao gồm các tiểu bang ngày nay là Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts, Đảo Rhode, Puerto Rico, Connecticut. Thành phố lớn nhất là Boston.

634613531655790833 Đến thăm vùng Đông Bắc Hoa Kỳ (New England)
trên bản đồ nước Mỹ (phần đỏ đậm)

Đây là một trong những vùng định cư xưa nhất của người Anh tại Tân Thế giới. Các người di cư Anh từ châu Âu đầu tiên đến định cư trong vùng Tân Anh vào năm 1620 tại thuộc địa Plymouth. Vào cuối thế kỷ 18, các thuộc địa Tân Anh là các thuộc địa của Anh đầu tiên ở Bắc Mỹ muốn chứng tỏ tham vọng độc lập khỏi Vương miện Anh mặc dù cũng chính họ sau này lại chống đối cuộc chiến tranh năm 1812 giữa Hoa Kỳ và Vương quốc Anh.

Tân Anh cho ra đời các tác phẩm văn chương Mỹ và triết lý đầu tiên và đây cũng là nơi bắt đầu của giáo dục công cộng miễn phí. Vào thế kỷ 19, nó đóng vai trò nổi bật trong phong trào bãi nô tại Hoa Kỳ. Nó là vùng đầu tiên của Hoa Kỳ được biến đổi nhờ Cách mạng Công nghiệp.

Tân Anh là một vùng có mức độ ủng hộ cao nhất cho đảng Dân chủ tại Hoa Kỳ. Đa số cử tri tại mỗi tiểu bang đã bỏ phiếu cho các đảng viên Dân chủ trong những cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ 1992, 1996, 2004, và 2008. Sau các cuộc bầu cử năm 2008, tất cả các thành viên của Hạ viện Hoa Kỳ đến từ Tân Anh đều thuộc đảng Dân chủ.

Nguồn: Wikipedia

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>