Bà Virginia E. Palmer – Cựu Phó Đại sứ Hoa Kỳ ở Việt Nam

634566185727902444 Bà Virginia E. Palmer   Cựu Phó Đại sứ Hoa Kỳ ở Việt Nam

Bà Virginia Palmer là một viên chức ngoại giao chuyên nghiệp của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Bà bắt đầu công việc Phó Đại sứ tại Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội vào tháng 8 năm 2008.

Bà đã là Phó Điều phái viên chống khủng bố từ tháng 9 năm 2005 đến tháng 8 năm 2008. Trước đó, bà là Giám đốc văn phòng Chính sách Kinh tế thuộc Vụ Đông Á của Bộ Ngoại giao. Bà đã là Tham tán Kinh tế tại Sứ quán Hoa Kỳ tại Nairobi, Kenya. Bà đã từng công tác tại Bắc Kinh, Hồng Kông, Harare, Calgary, Văn phòng phụ trách khu vực Maghreb và Trung tâm điều hành tại Bộ Ngoại giao.

Bà có bằng Thạc sĩ Văn chương tại trường Đại học Virginia và bằng Cử nhân Khoa học (BSFC) của Đại học Georgetown. Bà nói được tiếng Trung Quốc và tiếng Pháp. Chồng bà là ông Ismail Asmal, cũng là quan chức trong ngành ngoại giao, họ có hai cô con gái

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>