những điều lưu ý khi du lịch Hawaii

Lời khuyên: Đừng đến Hawaii chỉ một mình

Nghe người ta nói đủ các mỹ từ về Hawaii, nào là “thiên đường nghỉ dưỡng”, “thiên đường hạ giới”,