phim trường Universal Studios Orlando

[Clip] Đến thăm phim trường Universal Studios Orlando

Công viên Universal Studios Florida của tiểu bang nổi tiếng với ngành công nghiệp giải trí tại thành phố Orlando,