phố Beacon Hill

Đến thăm khu phố Beacon Hill, thành phố Boston

Beacon Hill là một khu phố lịch sử của Boston, Massachusetts, cùng với khu phố Back Bay lân cận là

Beacon Hill (Boston) – Khu phố của lịch sử

Beacon Hill là một khu phố lịch sử của Boston, Massachusetts. Đây là một khu phố của phong cách rowhouses