Thành phố của âm nhạc

Đến thăm thành phố Nashville – Thành phố của âm nhạc

Nashville vừa là thủ phủ của bang Tennessee, vừa là thủ phủ của hạt (quận) Davidson. Thành phố này nằm