thị trấn PhinDeli

Đến thăm thăm PhinDeli – thị trấn 1 cư dân

Sau làn sóng “lạ” xôn xao ban đầu, khi nhường chỗ cho cái tên PhinDeli, cái tên Buford lịch sử