thông tin tiểu bang Illinois

Thông tin tiểu bang Illinois – Hoa Kỳ

Illinois

Illinois là tiểu bang thứ 21 của Hoa Kỳ, gia nhập liên bang năm 1818. Illinois là tiểu bang đông dân