trận Gettysburg

Trận Gettysburg – Trận chiến đẫm máu ác liệt nhất lịch sử Hoa Kỳ

Trận Gettysburg là trận chiến đẫm máu nhất trong Nội chiến Hoa Kỳ. Quân Liên minh miền Nam và quân