triển lãm NYC Motor Show

Những mẫu xe tuyệt vời tại triển lãm NYC Motor Show 2013

Thị trường Mỹ không tiềm năng với các thương hiệu Italy, nhưng lại là miền đất hứa của Roll-Royce và