video du lịch hoa kỳ

Tour du lịch 8 ngày Los – Las – San Francisco Hoa Kỳ

1 (2)

  Nội dung chương trình   Ngày 1  VIỆT NAM – TAIPEI 09:00 Tập trung tại sân bay quốc tế

Tour du lịch 9 ngày New York – Boston – thác Niagara Hoa Kỳ

4

  Nội dung chương trình Ngày 1  VIỆT NAM – NARITA 09:00 Tập trung tại sân bay quốc tế Tân

Tour du lịch truyền thống 7 ngày bờ Đông Hoa Kỳ

3

Nội dung chương trình Ngày 1  VIỆT NAM – NEW YORK 09:00 Tập trung tại sân bay quốc tế Tân

Tour du lịch truyền thống 8 ngày bờ Tây Hoa Kỳ

2

  Nội dung chương trình   Ngày 1  VIỆT NAM – TAIPEI 09:00 Tập trung tại sân bay quốc tế