việc làm online tại nhà

Hướng dẫn mẹo để tránh ‘ậm ừ’ trong khi phỏng vấn

Trong khi luyện tập, hãy để một hũ “ậm ừ” bên mình. Mỗi lần bạn dùng những chữ như “à”,