Visa du lịch Ở hoa kỳ

Tư vấn xin Visa du lịch Hoa Kỳ B-2

Những người đến Mỹ với mục đích tham quan giải trí có thể xin visa “du lịch”. Ký hiệu của