Đến thăm vùng Bờ Tây Hoa Kỳ (Pacific States)

634613713454026147 Đến thăm vùng Bờ Tây Hoa Kỳ (Pacific States)Tên chính thức khu vực này trong cách phân vùng của Mỹ là Các tiểu bang Thái Bình Dương (tiếng Anh: ) hình thành một trong chín phân vùng điều tra dân số của Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ.

Có năm tiểu bang trong phân vùng này là: Alaska, California, Hawaii, Oregon, Washington — và như cái tên của chúng, tất cả các tiểu bang này đều có bờ biển nằm trên Thái Bình Dương (và là các tiểu bang duy nhất có ranh giới với đại dương). Ngoài ra, Nevada và Arizona đôi khi được tính vào vùng này mặc dù sự thật là cả hai tiểu bang này đều không có ranh giới với Thái Bình Dương. Điều đơn giản là vì mối liên hệ chặt chẽ của hai tiểu bang này cũng như các vùng đô thị của chúng với California lân cận. Phân vùng này là một trong hai phân vùng nằm bên trong vùng điều tra dân số lớn hơn của Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ là vùng Tây Hoa Kỳ. Phân vùng kia là Các tiểu bang miền Núi.

Mặc dù được Cục Điều tra Dân số xếp vào chung một vùng, phân vùng Thái Bình Dương và phân vùng miền Núi rất khác nhau xa theo nhiều khía cạnh quan trọng, đặc biệt nhất là trong lãnh vực chính trị. Trong khi gần như tất cả các tiểu bang miền Núi được xem là “các tiểu bang đỏ” bảo thủ thì tất cả các tiểu bang Thái Bình Dương, trừ Alaska, rõ ràng được xem là nằm trong số “các tiểu bang xanh” cấp tiến. Thật vậy, một phân vùng khác nữa mà người dân của các tiểu bang Thái Bình Dương được xem là có quan hệ gần gũi nhất về chính trị là phân vùng Tân Anh Cát Lợi.

Các thành phố chính của vùng này:

Los Angeles –  Sacramento  – Seattle – Salem – Portland  – Honolulu – Anchorage – Juneau – Olympia

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>