Trải nghiệm trò chơi cảm giác mạnh ở khách sạn Stratosphere

Ở Las Vegas – thủ đô cờ bạc của thế giới du khách có rất nhiều lý do để tiêu tiền. Một trong số đó là các tại đỉnh tháp cao 350m ở khách sạn sòng bài . Ở đây bạn có thể chơi tàu lượn siêu tốc, đu quay, nhảy tự do từ đỉnh tháp xuống đất với dây cáp, cầu bập bênh…..tất cả đều ở độ cao 350m. Mời bạn xem một số hình ảnh các trò chơi này và “hậu quả” sau khi chơi xong!

634935594508860000 Trải nghiệm trò chơi cảm giác mạnh ở khách sạn Stratosphere
634935594526770000 Trải nghiệm trò chơi cảm giác mạnh ở khách sạn Stratosphere
634935594531820000 Trải nghiệm trò chơi cảm giác mạnh ở khách sạn Stratosphere
634935594547300000 Trải nghiệm trò chơi cảm giác mạnh ở khách sạn Stratosphere
634935594542250000 Trải nghiệm trò chơi cảm giác mạnh ở khách sạn Stratosphere
634935594496610000 Trải nghiệm trò chơi cảm giác mạnh ở khách sạn Stratosphere
634935594502570000 Trải nghiệm trò chơi cảm giác mạnh ở khách sạn Stratosphere
634935594537040000 Trải nghiệm trò chơi cảm giác mạnh ở khách sạn Stratosphere
634935594520670000 Trải nghiệm trò chơi cảm giác mạnh ở khách sạn Stratosphere
634935594514620000 Trải nghiệm trò chơi cảm giác mạnh ở khách sạn Stratosphere

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>