cấm kỵ trong giường ngủ

Tuyệt đối không được đặt giường ngủ sau bàn thờ

Để hóa giải sát khí do phòng ngủ nằm ngay phía sau bàn thờ gây nên, cách tốt nhất là