Tìm hiểu cơ quan Hàng không và Vũ trụ Hoa Kỳ – NASA

 – Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ, tên đầy đủ là National Aeronautics and Space Administration (tiếng Anh nghĩa là Cục Quản trị Hàng không và Không gian Quốc gia) là cơ quan chính phủ liên bang Hoa Kỳ, thành lập vào năm 1958, có trách nhiệm thực thi chương trình thám hiểm không gian và nghiên cứu ngành hàng không. Cơ quan cũng có nhiệm vụ nghiên cứu dài hạn những hệ thống hàng không quân sự cũng như dân sự.

634937791442360000 Tìm hiểu cơ quan Hàng không và Vũ trụ Hoa Kỳ   NASA

Thành lập 29 tháng 7, 1958
Tiền thân NACA
Thẩm quyền Chính phủ Hoa Kỳ
Trụ sở Washington, D.C.
Ngân quỹ $17.6 billion (FY 2009)
Lãnh đạo Michael D. Griffin, AdministratorShana Dale
Website: www.nasa.gov 

634937786537600000 Tìm hiểu cơ quan Hàng không và Vũ trụ Hoa Kỳ   NASA
Tàu con thoi Discover trong chương trình thám hiểm không gian nổi tiếng nhất của Nasa

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>