Đến thăm những cánh đồng bắp cải ở thung lũng Matanuska (Su-Mat Valley), Alaska

– Susitna Valley ( biết tại địa phương như Su -Mat The Valley ) là một khu vực của dãy Alaska khoảng 35 dặm về phía bắc của Anchorage, Alaska. Các thung lũng được hình thành bởi ba dãy núi: Dãy Alaska, dãy núi Talkeetna và dãy núi Chugach. Thung lũng – Susitna được chạm khắc bởi các sông băng để lại hàng ngàn hồ. Khu vực này có tới 31 địa điểm phụ vụ cho việc cắm trại thuộc quản lý của nhà nước.

634896714971180000 Đến thăm những cánh đồng bắp cải ở thung lũng Matanuska (Su Mat Valley), Alaska
Thực vật khu vực này phát triển 24h dưới ánh sáng mặt trời (do gần bắc cực), vì vậy và rau quả ở đây được biết đến với những kỷ lục thế giới về kích thước khổng lồ và nặng tới 30kg.

634896714977420000 Đến thăm những cánh đồng bắp cải ở thung lũng Matanuska (Su Mat Valley), Alaska
634896714983180000 Đến thăm những cánh đồng bắp cải ở thung lũng Matanuska (Su Mat Valley), Alaska
634896714988530000 Đến thăm những cánh đồng bắp cải ở thung lũng Matanuska (Su Mat Valley), Alaska

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>