Tìm hiểu nhà mạng Verizon Communications Inc

(NYSE: VZ , NASDAQ: VZ) là một hãng viễn thông của Mỹ. Thành lập từ năm 1983 với tên gọi Bell Atlantic (có trụ sở tại thành phố New York ) dần dần hãng chuyển địa bàn hoạt động tới New Jersey, rồi đến Virginia và nổi lên như là một phần của  AT & T năm 1984. Năm 1997, Bell Atlantic sáp nhập với Công ty điều hành khác khu vực Bell, NYNEX, có trụ sở tại thành phố New York với một địa bàn hoạt động kéo dài từ New York đến Maine. Công ty sau khi sát nhập vẫn giữ tên Bell Atlantic. Năm 2000, Bell Atlantic mua lại cựu độc lập GTE công ty điện thoại và thông qua cái tên ” Verizon ” – một từ ghép veritas và đường chân trời. Trụ sở chính của Verizon tại 140 Tây đường ở khu hạ Manhattan, thành phố New York.

634938552013550000 Tìm hiểu nhà mạng Verizon Communications Inc Thành lập vào ngày 07 Tháng Mười 1983 ( Bell Atlantic )
Thành viên chủ chốt Lowell McAdam (Chủ tịch và CEO)
Doanh thu tại Mỹ 110,8 tỷ USD (2011)
Tổng số tài sản 230,4 tỷ USD (2011)
Vốn chủ sở hữu 85,9 tỷ USD (2011)
Số nhân viên 188.200 ( 2012)
634938552024610000 Tìm hiểu nhà mạng Verizon Communications Inc
Trụ sở chính của Verizon tại Manhattan, New York.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>