Đến thăm thành phố Augusta, Maine

là thành phố thủ phủ bang , Hoa Kỳ. Thành phố là thủ phủ quận Kennebec, và là trung tâm dân số của . Dân số là 18.560 người theo điều tra dân số năm 2000, là thủ phủ bang nhỏ thứ 3 sau Montpelier, Vermont và Pierre, South Dakota. Dân số 18.444 theo một ước tính năm 2009. Vị trí ở bên sông Kennebec, thành phố có Đại học tại Augusta.

634624158793029219 Đến thăm thành phố Augusta, Maine
Vị trí của  trong vùng Đông bắc Hoa Kỳ

 

634624158736089119 Đến thăm thành phố Augusta, Maine
Tòa thị chính bang Maine

 

634624158721737094 Đến thăm thành phố Augusta, Maine
Augusta nhìn từ bến sông (ảnh trên/ dưới)
634624158779769195 Đến thăm thành phố Augusta, Maine


Nguồn: Sưu tập từ Internet

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>