Đến thăm vườn quốc gia Everglades, nam Tamiami Trail

 bảo vệ phần phía nam của (), nhưng chỉ chiếm 20% diện tích gốc của vùng đất ngập nước. Diện tích của vườn quốc gia là 6.105 km² và là một di sản thế giới. Đường cao tốc duy nhất chạy phần chính của vườn là State Road 9336 và các nhánh vào vườn quốc gia này, chạy dài 61 km từ thành phố Florida đến bờ biển Flamingo. Không kể trung tâm du khách và một vài cơ sở nhỏ hơn của khu vườn, không có khu phát triển trong vườn quốc gia này. 2.246 km² này được công nhận là Marjory Stoneman Douglas Wilderness.

634824100826360000 Đến thăm vườn quốc gia Everglades, nam Tamiami Trail

634824100814030000 Đến thăm vườn quốc gia Everglades, nam Tamiami Trail
634824100840380000 Đến thăm vườn quốc gia Everglades, nam Tamiami Trail

Khu vực này được công nhận là vườn quốc gia Hoa Kỳ ngày 30 tháng 5 năm 1934 nhưng mãi đến ngày 6 tháng 12 năm 1957 mới hoàn toàn được thành lập. Vườn quốc gia được công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới ngày 26 tháng 10 năm 1976. Ngày 10 tháng 11 năm 1978, phần lớn vườn quốc gia này được công bố là khu hoang dã. Khu hoang dã có diện tích 5.247 km² vào năm 2003 — khoảng 86 % diện tích vườn quốc gia. UNESCO đã công nhận đây là di sản thế giới ngày 24 tháng 10 năm 1979 và một vùng đất ẩm ướt có tầm quan trọng quốc tế ngày 4 tháng 6 năm 1987.

634824100848160000 Đến thăm vườn quốc gia Everglades, nam Tamiami Trail
634824108313340000 Đến thăm vườn quốc gia Everglades, nam Tamiami Trail

Everglades đã từng có mặt trong danh sách di sản bị đe dọa của UNESCO vào năm 1993 sau thiệt hại do cơn bão Andrew. Năm 2007, vườn quốc gia Everglades được đưa ra khỏi danh sách này nhờ những nỗ lực để phục hồi hệ sinh thái ở đây. Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh rằng những nỗ lực đó không quá thành công. Và những nỗ lực mới để có thể phục hồi và bảo vệ hệ sinh thái ngập mặn này đang được thúc đẩy mạnh mẽ hơn bởi các nhà khoa học và các hiệp hội bảo vệ môi trường.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>