Chuyện kể về lá cờ đầu tiên của Hoa Kỳ

Lá cờ sọc trắng đỏ, kèm theo 13 ngôi sao trên nền xanh dương đã trở thành lá cờ chính thức đầu tiên của hợp chủng quốc hoa kì sau khi được Quốc Hội Mỹ chấp thuận vào ngày 14 tháng 6 năm 1777. Nhiều bằng chứng cho thấy thượng nghị sĩ Francis Hopkinson là người chịu trách nhiệm thiết kế lá cờ; và một vài nhà sử học tin rằng Betsy Ross, một nữ thợ may ở Philadelphia, Pennsylvania, là người đầu tiên làm ra nó.

634907544298870000 Chuyện kể về lá cờ đầu tiên của Hoa Kỳ
Betsy Ross đang cho tổng thống George Washington xem lá cờ

Mỗi ngôi sao và sọc trắng trên lá cờ thể hiện cho một lãnh khu. Thủa ban đầu, nước Mỹ chỉ có 13 lãnh khu. Các lãnh khu này đã thống nhất được 1 năm trước ngày bản tuyên ngôn độc lập ra đời. George Washington là tổng thống duy nhất của nước Mỹ trong suốt quá trình tồn tại 18 năm của lá cờ này. Dưới đây là 13 lãnh khu đầu tiên, mà sau này trở thành các bang của nước Mỹ:

(1st) Delaware December 7th, 1787
(2nd) Pennsylvania December 12th,1787
(3rd) New Jersey December18th, 1787
(4th) Georgia January 2nd, 1788
(5th) Connecticut January 9th, 1788
(6th) Massachusetts February 6th, 1788
(7th) Maryland April 28th, 1788
(8th) South Carolina May 23rd, 1788
(9th) New Hampshire June 21st, 1788
(10th) Virginia June 25th, 1788
(11th) New York July 25th, 1788
(12th) North Carolina November 21st, 1789
(13th) Rhode Island May 29th, 1790

634907544305060000 Chuyện kể về lá cờ đầu tiên của Hoa Kỳ

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>