Danh sách những công ty toàn diện số một Hoa Kỳ

Để lọt vào top “Những toàn diện nhất nước Mỹ”, các hãng này phải có ít nhất 4 lần góp mặt trong danh sách của Tạp chí Fortune năm 2012. Đó là: Fortune 500 – 500 lớn nhất nước Mỹ, Global 500 – 500 lớn nhất thế giới, những được ngưỡng mộ nhất thế giới, 100 đáng đầu quân nhất thế giới, 100 phát triển nhanh nhất và 100 được các thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA) ưa chuộng nhất.

1. American Express
Thứ hạng trong Fortune 500: 95
Thứ hạng trong Global 500: 344
Thứ hạng trong các công ty đáng ngưỡng mộ nhất thế giới – Mảng dịch vụ thẻ tín dụng tiêu dùng: 2
Thứ hạng trong các công ty đáng đầu quân nhất thế giới: 60
Thứ hạng trong các công ty được nhân viên có bằng MBA ưa chuộng nhất: 25

634928801057430000 Danh sách những công ty toàn diện số một Hoa Kỳ

2. Google
Thứ hạng trong Fortune 500: 73
Thứ hạng trong Global 500: 277
Thứ hạng trong các công ty đáng ngưỡng mộ nhất thế giới – Mảng dịch vụ Internet: 1
Thứ hạng trong các công ty đáng đầu quân nhất thế giới: 1
Thứ hạng trong các công ty được nhân viên có bằng MBA ưa chuộng nhất: 1

634928801077080000 Danh sách những công ty toàn diện số một Hoa Kỳ

3. Intel
Thứ hạng trong Fortune 500: 51
Thứ hạng trong Global 500: 173
Thứ hạng trong các công ty đáng ngưỡng mộ nhất thế giới – Mảng thiết bị bán dẫn: 1
Thứ hạng trong các công ty đáng đầu quân nhất thế giới: 46
Thứ hạng trong các công ty được nhân viên có bằng MBA ưa chuộng nhất: 28

 Danh sách những công ty toàn diện số một Hoa Kỳ

4. Microsoft
Thứ hạng trong Fortune 500: 37
Thứ hạng trong Global 500: 119
Thứ hạng trong các công ty đáng ngưỡng mộ nhất thế giới – Mảng phần mềm máy tính: 5
Thứ hạng trong các công ty đáng đầu quân nhất thế giới: 76
Thứ hạng trong các công ty được nhân viên có bằng MBA ưa chuộng nhất: 17
Thứ hạng trong Fortune 500: 64
Thứ hạng trong Global 500: 237
Thứ hạng trong các công ty đáng ngưỡng mộ nhất thế giới – Mảng thiết bị mạng và viễn thông: 2
Thứ hạng trong các công ty đáng đầu quân nhất thế giới: 90
Thứ hạng trong các công ty được nhân viên có bằng MBA ưa chuộng nhất: 68

634928801087520000 Danh sách những công ty toàn diện số một Hoa Kỳ

5. Cisco Systems
Thứ hạng trong Fortune 500: 64
Thứ hạng trong Global 500: 237
Thứ hạng trong các công ty đáng ngưỡng mộ nhất thế giới – Mảng thiết bị mạng và viễn thông: 2
Thứ hạng trong các công ty đáng đầu quân nhất thế giới: 90
Thứ hạng trong các công ty được nhân viên có bằng MBA ưa chuộng nhất: 68

634928801067140000 Danh sách những công ty toàn diện số một Hoa Kỳ

6. 3M
Thứ hạng trong Fortune 500: 102
Thứ hạng trong Global 500: 368
Thứ hạng trong các công ty đáng ngưỡng mộ nhất thế giới: 18
Thứ hạng trong các công ty được nhân viên có bằng MBA ưa chuộng nhất: 37

634928801047480000 Danh sách những công ty toàn diện số một Hoa Kỳ


7. Accenture

Thứ hạng trong Global 500: 405
Thứ hạng trong các công ty đáng ngưỡng mộ nhất thế giới – Mảng dịch vụ CNTT: 2
Thứ hạng trong các công ty đáng đầu quân nhất thế giới: 92
Thứ hạng trong các công ty được nhân viên có bằng MBA ưa chuộng nhất: 32

634928801052580000 Danh sách những công ty toàn diện số một Hoa Kỳ

8. Amazon.com
Thứ hạng trong Fortune 500: 56
Thứ hạng trong Global 500: 206
Thứ hạng trong các công ty đáng ngưỡng mộ nhất thế giới – Mảng dịch vụ Internet: 2
Thứ hạng trong các công ty được nhân viên có bằng MBA ưa chuộng nhất: 6634928801081620000 Danh sách những công ty toàn diện số một Hoa Kỳ9. Apple
Thứ hạng trong Fortune 500: 17
Thứ hạng trong các công ty đáng ngưỡng mộ nhất thế giới – Mảng máy tính: 1
Thứ hạng trong những công ty tăng trưởng nhanh nhất thế giới: 8
Thứ hạng trong các công ty được nhân viên có bằng MBA ưa chuộng nhất: 3

634928801062300000 Danh sách những công ty toàn diện số một Hoa Kỳ

10. AT&T
Thứ hạng trong Fortune 500: 11
Thứ hạng trong Global 500: 32
Thứ hạng trong các công ty đáng ngưỡng mộ nhất thế giới: 2
Thứ hạng trong các công ty được nhân viên có bằng MBA ưa chuộng nhất: 93

634928803650330000 Danh sách những công ty toàn diện số một Hoa Kỳ

Thùy Linh (theo CNN)

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>