[Clip] Trải nhiệm thế giới nước ở Hollywood – Waterworld: A Live Sea War Spectacular

” phỏng theo phim “Waterworld” (1995). Phim này phim trường Universal Studios này rất nổi tiếng và được giải năm 1996 của hiệp hội Themed Entertainment Association. Mời các bạn thưởng thức qua clip dưới đây.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>