CEO Hoa Kỳ

CEO Hoa Kỳ có những thú vui nào?

Bơi cùng cá mập, bay vào không gian… là những thú vui giải trí của các CEO thuộc nhóm 500