Chargo

Chargo- ggagoggmanchauggagogg- chaubunagungamaugg – Tên hồ khó đọc nhất thế giới

Nước Mỹ với thiên nhiên bao la và nhiều điều kỳ thú. Với 45 chữ cái, Chargo- ggagoggmanchauggagogg- chaubunagungamaugg là