chính sách đối ngoại

Đại sứ quán Hoa Kỳ tăng cường quan hệ hợp tác song phương với Học viện Ngoại giao Việt Nam

Ngày 28 tháng 9, Tham tán Thông tin – Văn hóa Chris Hodges cùng nhân viên của Trung tâm Hoa