Connecticut

Đến thăm Đại học Yale, New Haven, Connecticut

Đại học Yale là viện đại học tư thục tọa lạc tại New Haven, Connecticut. Thành lập năm 1701 ở Khu định

Đến thăm Tiểu bang Connecticut, miền đông bắc Hoa Kỳ

Connecticut (phát âm trong tiếng Anh bằng chữ IPA: /kəˈnɛtɪkət/, như “Cờ-né-ti-cật”) là tiểu bang Hoa Kỳ thuộc về miền

Thành phố Hartford, Connecticut – “Thủ đô bảo hiểm của thế giới”

‘Hartford’ là thành phố thủ phủ của tiểu bang Connecticut. Nó nằm ở quận Hartford bên sông Connecticut, phía bắc

Thông tin tiểu bang Connecticut – Hoa Kỳ

Connecticut

Connecticut (phát âm trong tiếng Anh bằng chữ IPA: /kəˈnɛtɪkət/, như “Cờ-né-ti-cật”) là tiểu bang Hoa Kỳ thuộc về miền